Informacje o Szpitalu * Aktualno¶ci * Oddziały * Poradnie


Menu:

+ Praca +
+ Przetargi +
+ Akcje profilaktyki
zdrowotnej
+
+ Inne +

+ Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizację budynków

Urzad Marszałkowski Województwa Dolnoslaskiego
+
+ zakonczenie +

Aktualnie znajdujesz sie w dziale: Aktualno¶ci -> Przetargi

Data aktualizacji 09-05-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

Informacja z otwarcia ofert

na zadanie pod nazwą:

"Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych"


Data aktualizacji 28-04-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

"Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych"


Data aktualizacji 26-04-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

"Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych"


Data aktualizacji 26-04-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

"CAŁODOBOWY DOZÓR OBIEKTÓW I OBSŁUGI PORTIERNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9"

 

 • Niniejszym uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego posterowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "CAŁODOBOWY DOZÓR OBIEKTÓW I OBSŁUGI PORTIERNI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowe "JAREXS" Sp. z o.o.; ul. Okólna 1a; 59-220 Legnica

 


Data aktualizacji 16-04-2012

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP ZOZ

Z A P R A S Z A

do udziału w postępowaniu na:

"Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych"

Załączone dokumenty:

Wszystkie informacje o przetargu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi  http://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/?id=96932


Data aktualizacji 05-04-2012

 

dotyczy postępowania:

"Całodobowy dozór obiektów i obsługa portierni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

 

Zamieszczono wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wyjaśnienie dostępne na stronie BIP Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi pod adresem: http://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/?id=96794


Data aktualizacji 02-04-2012r.

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP ZOZ

Z A P R A S Z A

do udziału w postępowaniu na:

"Całodobowy dozór obiektów i obsługa portierni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

 

Wszystkie informacje o przetargu dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi  http://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/?id=96794


Data aktualizacji 02-03-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na zadanie pod nazwą:

"Dostawa i montaż platformy schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

 


Data aktualizacji 01-03-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Na zadanie pod nazwą:

"Przystosowanie (adaptacja) pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

 


Data aktualizacji 23-02-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ

"DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9"

 

 • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9 wybrano ofertę firmy "R.S. TECHNIKA" Ireneusz Rafalik; Kalinowo 86; 07-300 Ostrów Mazowiecka
 • Załączone dokumenty:
 • Informacja o wyborze oferty

Data aktualizacji 22-02-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE POD NAZWĄ

"Przystosowanie (adaptacja) pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

 

 • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Przystosowanie (adaptacja) pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9 wybrano ofertę firmy "KH MONT" Jarosław Łukasiewicz ul. Górnicza 14/5; 59-500 Złotoryja
 • Załączone dokumenty:
 • Informacja o wyborze oferty

Data aktualizacji 22-02-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

 

Informacja z otwarcia ofert

na zadanie pod nazwą:

DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9


Data aktualizacji 14-02-2012r.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

"DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9"

  Załączone dokumenty:

 1. Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 2. Data aktualizacji: 10-02-2012

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  (nr ogłoszenia w BZP: 36334 - 2012; data zamieszczenia 07-02-2012)

  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
  59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  nr ogłoszenia 36334 - 2012

  DOTYCZY ZMIANY OKRESLENIA PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOSCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

   

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Data aktualizacji 10-02-2012r.

  Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
  59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

  Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

  "DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9"

   Załączone dokumenty:

  1. Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  2. Data publikacji 07-02-2012r.

   Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

   Z A P R A S Z A

   do udziału w postępowaniu:

   "DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM REHABILITACYJNYM W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI PRZY UL. SZPITALNEJ 9"

    


   Data publikacji 02-02-2012r.

   Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

   Z A P R A S Z A

   do udziału w postępowaniu:

   "Przystosowanie (adaptacja) pomieszczeń sanitarnych
   dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym
   w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Zlotoryi, przy ul. Szpitalnej 9"

    


   Data aktualizacji 07-12-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
    

    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

   "Dostawa sprzętu komputerowego"

    

   • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawa sprzętu komputerowego wybrano ofertę firmy "Fest KOMPUTER pl. Reymonta 8: 59-500 Złotoryja"
   • Załączone dokumenty:
   • Informacja o wyborze oferty

   Data aktualizacji 30-11-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
    

    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

   "Dostawa klimatyzatora stacjonarnego - 1 kpl."

    

   • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawa klimatyzatora stacjonarnego - 1 kpl. wybrano ofertę firmy "AZO Instalatorstwo Ogólne, Instalatorstwo Sanitarne Adam Zagdański ul. Wilcza 48; 59-500 Złotoryja "
   • Załączone dokumenty:
   • Informacja o wyborze oferty

   Data publikacji 30-11-2011r.

   Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

   Z A P R A S Z A

   do udziału w postępowaniu:

   "Zakup sprzętu komputerowego"

    

   • Przedmiot postępowania: "Zakup sprzętu komputerowego":
   • Załączone dokumenty:
   • Zaproszenie (*.pdf)

   Data publikacji 18-11-2011r.

   Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

   Z A P R A S Z A

   do udziału w postępowaniu:

   "Dostawa klimatyzatora stacjonarnego - 1 kpl."

    


   Data aktualizacji 03-11-2011r.

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
   ogłasza:

   Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urządzeń zasilania awaryjnego

   1. Przedmiot postępowania: "Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urządzeń zasilania awaryjnego"

   Dokumenty Załączone:


   Data aktualizacji 27-10-2011r.

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
   ogłasza:

   Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9

   1. Przedmiot postępowania: "Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9"

   Dokumenty Załączone:


   Data aktualizacji 26-10-2011r.

   OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
   ogłasza:

   Dostawa urządzeń typu UTM - Unified Threat Management”

   1. Przedmiot postępowania: "Dostawa urządzeń typu UTM - Unified Threat Management"

   Dokumenty Załączone:


   Data aktualizacji 24-10-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
    

    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

   "Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urządzeń zasilania awaryjnego"

    

   • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urządzeń zasilania awaryjnego wybrano ofertę firmy "ALEX Sp. z o.o. ul. Wrocławska 261: 59-220 Legnica"
   • Załączone dokumenty:
   • Informacja o wyborze oferty

   Data aktualizacji 24-10-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
    

    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

   "Dostawa aparatu diagnostycznego "Elektroencefalograf" -1 kpl"

    

   • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawa aparatu diagnostycznego "Elektroencefalograf" -1 kpl wybrano ofertę firmy ""ELMIKO MEDICAL" Sp. z o.o. ul. Jeżewskiego 5c/7; 02-796 Warszawa"
   • Załączone dokumenty:
   • Informacja o wyborze oferty

   Data aktualizacji 20-10-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
    

    WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

   "Wykonanie usługi : Badanie (przegląd) sprawozdania finansowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"

    

   • Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na WYKONANIE USŁUGI: Badanie (przegląd) sprawozdania finansowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi wybrano ofertę firmy "AUXILIUM AUDYT"; Krystyna Adamus, Jadwiga Faron; Spółka Komandytowa; al. Pokoju 84; 31-564 Kraków"
   • Załączone dokumenty:
   • Informacja o wyborze oferty

   Data aktualizacji 18-10-2011r.

   Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
   59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

   Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

   "Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urządzeń zasilania awaryjnego"

    Załączone dokumenty:

   1. Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   2. Data aktualizacji 18-10-2011r.

    Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
    59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
     

     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

    "Dostawę urządzeń typu UTM - Unified Threat Management"

     

    Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawę urządzeń typu UTM - Unified Threat Management wybrano ofertę firmy PERCEPTUS Sp. z o.o. ul. Drzewna 30/2a 65-140 Zielona Góra

     Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

    1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

    2. Data aktualizacji 17-10-2011r.

     Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ.
     59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

     Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
     w Złotoryi SP ZOZ

     Dotyczy przetargu:

     Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urzadzeń zasilania awaryjnego

     Wyjasnienie do specyfikacji

     Dokumenty Załączone:

     Wyjasnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


     Data publikacji 13-10-2011r.

     Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

     Z A P R A S Z A

     do udziału w przetargu:

     "Dostawa aparatu diagnostycznego "Elektroencefalograf" - 1kpl"

      


     Data aktualizacji 12-10-2011r.

     Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
     59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
      

     WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE POD NAZWĄ

     Dostawa odzieży roboczej dla pracowników Szpitala w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy.

      

     Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup Dostawę odzieży roboczej dla pracowników Szpitala w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy wybrano ofertę firmy "WIKTMARK" Sp. z o.o. ul. Sosnowa 15; 10-178 Olsztyn

      Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

     1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

     2. Data publikacji 11-10-2011r.

      Dotyczy:

      Postępowania na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9

       


      Data publikacji 10-10-2011r.

      Dotyczy:

      Postępowania na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9

       


      Data publikacji 10-10-2011r.

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

      Z A P R A S Z A

      do złożenia "oferty cenowej" na zadanie pod nazwą:

      Dostawa samochodu osobowo-towarowego

       


      Data aktualizacji 07-10-2011r.

      Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ.
      59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
      w Złotoryi SP ZOZ

      zaprasza

      do udziału w przetargu:

      Dostawa serwerów, oprogramowania oraz urzadzeń zasilania awaryjnego

      Przedmiot postępowania:
      Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawa serwerów, oprogramowania oraz urzadzeń zasilania awaryjnego dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do SIWZ.

      Dokumenty Załączone:

      Ogłoszenie o zamówieniu

      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


      Data publikacji 06-10-2011r.

      Dotyczy:

      Postepowania na dostawe leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9

       


      Data publikacji 05-10-2011r.

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

      Z A P R A S Z A

      do złożenia „oferty cenowej” na zadanie pod nazwą:

      WYKONANIE USŁUGI: BADANIE (PRZEGLAD) SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI

       


      Data publikacji 04-10-2011r.

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

      Z A P R A S Z A

      do udziału w przetargu:

      "Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9"

       


      Data aktualizacji 30-09-2011r.

      Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ.
      59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
      w Złotoryi SP ZOZ

      zaprasza

      do udziału w przetargu:

      Dostawa urządzeń typu UTM - Unified Threat Management

      Przedmiot postępowania:
      Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą urządzeń typu UTM - Unified Threat Management dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi.
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do SIWZ.

      Dokumenty Załączone:

      Ogłoszenie o zamówieniu

      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


      Data publikacji 26-09-2011r.

      Dotyczy:

      "Dostawa odzieży roboczej dla pracowników Szpitala w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy"

       


      Data publikacji 20-09-2011r.

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

      Z A P R A S Z A

      do złożenia "oferty cenowej" na zadanie pod nazwą:

      "Dostawa odzieży roboczej dla pracowników Szpitala w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy"

       


      Data publikacji 26-07-2011r.

      Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

      Z A P R A S Z A

      do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

      Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

       

      • Przedmiot postępowania: Zakup sprzętu rehabilitacyjnego
      • Załączone dokumenty: ZAPROSZENIE (*.pdf)

      Data aktualizacji 05-07-2011r.

      Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
      59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
       

          WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ "PROPOZYCJI CENOWEJ" NA ZADANIE PN

      Zakup koryt natynkowych o wym. 60x 40 mm oraz kabla sieciowego UTP kat 6.

       

      Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup koryt natynkowych o wym. 60x 40 mm oraz kabla sieciowego UTP kat 6 wybrano ofertę firmy Hurtownia Kuba Kędzior i S-ka Spółka Jawna, 59-220 Legnica, ul. Bagienna 12

       Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

      1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

      2. Data aktualizacji 27-06-2011r.

       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
       ogłasza:

       Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń zasilania awaryjnego


       1. Przedmiot postępowania: "Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń zasilania awaryjnego"

       Dokumenty Załączone:

        


       Data publikacji 22-06-2011r.

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

       Z A P R A S Z A

       do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

       Zakup koryt natynkowych o wym. 60x 40 mm oraz kabla sieciowego UTP kat 6.

       • Przedmiot postępowania: Zakup koryt natynkowych o wym. 60x 40 mm oraz kabla sieciowego UTP kat 6.
       • Załączone dokumenty: ZAPROSZENIE (*.pdf)

       Data aktualizacji 15-06-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

       Wybór najkorzystniejszej oferty na 
       dostawę sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń zasilania awaryjnego

        

       Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń zasilania awaryjnego
       wybrano ofertę firmy "COMMCORD" Sp. z.o.o.   ul. Hoffmanowej 19   35-016 Rzeszów

       Informacja dotycząca wybrania najkorzystniejszej oferty na realizację zadania


       Data aktualizacji 14-06-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

        

       Informacja z otwarcia ofert

       na zadanie pod nazwą:


       Dostawa testera trzeźwości z drukarką - 1 kpl.

       Informacja z otwarcia ofert


       Data aktualizacji 07-06-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

        

       Informacja z otwarcia ofert

       na zadanie pod nazwą:


       Wymiana baterii stacyjnych, instalacji awaryjnego oświetlenia w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

       Informacja z otwarcia ofert


       Data publikacji 31-05-2011r.

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

       Z A P R A S Z A

       do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

       Dostawa testera trzeźwości z drukarką - 1kpl.

        

        1.   Przedmiot postępowania:
              Tester trzeźwości z drukarką - 1kpl..

        2.   Załączone dokumenty: ZAPROSZENIE (*.pdf)

       Data aktualizacji 27-05-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ.
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
       w Złotoryi SP ZOZ

       zaprasza

       do udziału w przetargu:

       Dostawa sprzętu teleinformatycznego oraz urządzeń zasilania awaryjnego

       Przedmiot postępowania:
       Przedmiot zamówienia stanowi sprzedaż wraz z dostawą urządzeń teleinformatycznych oraz zasilaczy awaryjnych dla SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi (Switche zarządzalne – 6 szt, Patch panele – 6 szt., zasilacze awaryjne – 6 szt., szafy teleinformatyczne wiszące - 4 szt., szafa teleinformatyczna stojąca – 1 szt.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zał. nr 1 do SIWZ.

       Dokumenty Załączone:

       Ogłoszenie o zamówieniu

       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


       Data aktualizacji 04-05-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP ZOZ.
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
       w Złotoryi SP ZOZ

       zaprasza

       do złożenia wstępnej propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

       Wymiana baterii stacyjnych, instalacji awaryjnego oświetlenia w budynku
       Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

       Zaproszenie do złożenia wstępnej propozycji cenowej


       Data aktualizacji 27-04-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

       Wybór najkorzystniejszej oferty na
       Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
       ESET Smart Security Business Edition

       Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę firmy Pulsar System; 87-100 Toruń, Powstańców Śląskich 73a

       Informacja dotycząca przyjęcia ofert na realizację zadania

       Dokumentacja podstawowych czynności postępowania


       Data aktualizacji 22-04-2011r.

       OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
       ogłasza:

       Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi


       1. Przedmiot postępowania: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"

       Dokumenty Załączone:


       Data aktualizacji 19-04-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

       Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
       SPZOZ w Złotoryi

       zaprasza

       do złożenia propozycji cenowej na zakup:

       Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego
       ESET Smart Security Business Edition

       Zaproszenie do złożenia oferty cenowej


       Data aktualizacji 14-04-2011r.

       Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
       59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
        

           WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA

       Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi

        

       Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi, wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "VITARO" 97-500 Radomsko, ul. 11 Listopada 11e/39

        Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

       1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej

       2. Data aktualizacji 12-04-2011r.

        Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
        59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

            Informacja z przebiegu otwarcia ofert
        dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi

         

         Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

        1. Otwarcie ofert

        2. Data aktualizacji 12-04-2011r.

         Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
         59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
          

             WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         Na zakup sprzętu komputerowego

          

         Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup sprzętu komputerowego wybrano ofertę firmy Invider Sp. z o.o Techniki informatyczne i systemy komputerowe, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 14

          Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

         1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

         2. Data aktualizacji 11-04-2011r.

          Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
          59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

              Informacja dotycząca przyjęcia ofert na Zakup sprzętu komputerowego

           Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

          1. Protokół otwarcia

          2. Data aktualizacji 07-04-2011r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

           Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

           "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"


           1. Przedmiot postępowania: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 05-04-2011r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300

           Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

           "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"


           1. Przedmiot postępowania: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 01-04-2011r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

           Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi


           1. Przedmiot postępowania: "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego pn. Przebudowa systemu grzewczego wraz z zastosowaniem technologii odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi"

           Dokumenty Załączone:


           Data publikacji 25-03-2011r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu komputerowego:

           Komputer przenośny (notebook/laptop) - 2 szt.
           Projektor - 2 szt.
           Ekran rozwijany do wyświetlania obrazu z projektora - 2 szt.
           Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym - 1 szt.
           Drukarka laserowa monochromatyczna - 1 szt.

            1.   Przedmiot postępowania:

            Komputer przenośny (notebook/laptop)
            Projektor
            Ekran rozwijany do wyświetlania obrazu z projektora
            Komputer stacjonarny wraz z systemem operacyjnym
            Drukarka laserowa monochromatyczna


            2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


           Data aktualizacji 01-03-2011r.

           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

               ZMIANA TREŚCI W OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU

            Dotyczy: Przetarg nieograniczony na:

           Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz wykonaniem prac remontowych pomieszczeń kuchni

           Zmienia się treść ogłoszenia. W ogłoszeniu było:

           Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

           • Cena wybranej oferty: 650718,60

           • Oferta z najniższą ceną : 650718,60

           • Oferta z najwyższą ceną: 650718,60

           powinno być:

           Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną:

           • Cena wybranej oferty: 10,71 za osobodzień.

           • Oferta z najniższą ceną: 10,71 za osobodzień.

           • Oferta z najwyższą ceną: 10,71 za osobodzień.

           Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu .......... poz. ...................

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
           1. Zmiany w ogłoszeniu

           Data aktualizacji 01-03-2011r.

           OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

           Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz wykonaniem prac remontowych pomieszczeń kuchni


           1. Przedmiot postępowania:

            1.
            Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennych posiłków dla około 170 pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9 oraz około 40 pacjentów Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy ul. Chojnowska 81.
            2. Dzierżawa pomieszczeń kuchni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.
            3. Wykonanie prac remontowych (roboty budowlane i instalacyjne) w pomieszczeniu kuchni głównej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9 zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

           Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 01-03-2011 poz. 68351

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 18-02-2011r.

           Dotyczy

            Propozycji cenowej na dostawę Elektrokardiografu           Data aktualizacji 17-02-2011r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

               Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz wykonaniem prac remontowych pomieszczeń kuchni


           1. Przedmiot postępowania: Świadczenie usług gastronomicznych dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi i Ośrodka w Legnicy, wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchni oraz wykonaniem prac remontowych pomieszczeń kuchni"

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 11-02-2011r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           Na dostawę aparatu diagnostycznego „Elektrokardiograf ” - 1kpl

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawę aparatu diagnostycznego „Elektrokardiograf” - 1kpl wybrano ofertę firmy:

           LUMEDIC SERVICE

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "oferty cenowej"

           Data publikacji 21-01-2011r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

           Dostawa aparatu diagnostycznego ELEKTROKARDIOGRAF - 1kpl

            

            1.   Przedmiot postępowania:
                  ELEKTROKARDIOGRAF - 1kpl.

            2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

           Data aktualizacji 19-01-2011r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

            WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

           Na dostawę aparatu diagnostycznego „SPEKTROFOTOMETR” - 1kpl

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawę dostawę aparatu diagnostycznego „SPEKTROFOTOMETR” - 1kpl wybrano ofertę firmy:

           ALPHA  DIAGNOSTICS  sp. z o.o. 

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "oferty cenowej"

           Data publikacji 04-01-2011r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

           Dostawa aparatu diagnostycznego SPEKTROFOTOMETR - 1kpl

            1.   Przedmiot postępowania:
                  SPEKTROFOTOMETR - 1kpl.
            2.   Załączone dokumenty:
            zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


           Data aktualizacji 07-12-2010r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               WYBÓR OFERTY

           Na zakup Zakup komputera stacjonarnego

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup komputer stacjonarny wybrano ofertę firmy Connect P.P.H.U. Wojciech Kowalczyk, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 18/6

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

           Data publikacji 02-12-2010r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu:

           Komputer stacjonarny

            

            1.   Przedmiot postępowania:
                  Komputer stacjonarny.

            2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

           Data aktualizacji 04-11-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

               PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA USŁUGI MEDYCZNE NIEKONKURENCYJNE LUB NIE MEDYCZNE


           1. Przedmiot postępowania: "Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni 59,10 m2, zlokalizowanych w budynku Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy ul. Chojnowska 81, przeznaczonych na usługi medyczne niekonkurencyjne lub niemedyczne"

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 03-11-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

               Na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9


           1. Przedmiot postępowania: „Na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9”

           Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 30-09-2010 poz. 269149

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 27-10-2010r.

           Dotyczy

               PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH


            Z przykrością informujemy, że zgodnie z punktem 5.2 "Regulaminu przetargu na dzierżawę pomieszczeń kuchennych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi" unieważniamy niniejszy przetarg wyznaczony na dzień 28.10.2010r. Za powstałą sytuację przepraszamy


           Data aktualizacji 15-10-2010r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

           Na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na Dostawę leków i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9wybrano oferty firm:

           pakiet nr 1:FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2; 40-541 Katowice
           pakiet nr 2:Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL Wrocław S.A. ul. Widna 4; 50-543 Wrocław

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "oferty cenowej"


           Data aktualizacji 13-10-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza:

               PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH


           1. Przedmiot postępowania: „Dzierżawa pomieszczeń kuchennych o łacznej powierzchni 122 m2, zlokalizowanych w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, przeznaczonych do prowadzenia kuchni i stołówki Szpitalnej”

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 06-10-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

               Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia


           1. Przedmiot postępowania: dostawa środków dezynfekcyjnych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

           Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 30-09-2010 poz. 269149

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 30-09-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
           ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


           1. Przedmiot postępowania: Dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

           Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 30-09-2010 poz. 269149

           Dokumenty Załączone:


           Data aktualizacji 14-09-2010r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               WYBÓR OFERTY

           Na zakup Zakup komputera stacjonarnego

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup komputer stacjonarny wybrano ofertę firmy Connect P.P.H.U. Wojciech Kowalczyk, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 18/6

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

           Data publikacji 02-09-2010r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu:

           Komputer stacjonarny

            

            1.   Przedmiot postępowania:
                  Komputer stacjonarny.

            2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

           Data aktualizacji 02-09-2010r.

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               WYBÓR OFERTY

           Na zakup Zakup komputera przenośnego notebooka/laptopa

            

           Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup komputera przenośnego notebooka/laptopa wybrano ofertę firmy Connect P.P.H.U. Wojciech Kowalczyk, 58-500 Jelenia Góra, ul. Długa 18/6

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

            


           Data aktualizacji 02-09-2010r.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU

           Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
           59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            

               ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

           Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania na zadanie pod nazwą "Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9"

            

           Zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9",
            wybrano ofertę firm:
           - Na obuwie robocze: Pofam Jedność Sp. z o. o. Zakład Pracy Chronionej; 60-573 Poznań, ul. Lindego 6;
           - Na odzież roboczą: Beretta Med Dariusz Jażdżyk Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 26-600 Radom, ul. Wstępna 70/72

            Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

           1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

           Data publikacji 24-08-2010r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia propozycji cenowej na zakup:

           Komputer przenośny notebook/laptop

            

            1.   Przedmiot postępowania:
                  Komputer przenośny notebook/laptop.

            2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

           Data publikacji 19-07-2010r.

           Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

           Z A P R A S Z A

           do złożenia "wstępnej oferty cenowej" na zadanie pod nazwą:

           "Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9 ".

            

            1.   Przedmiot postępowania:
                        Dostawa odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.

            2.   Załączone dokumenty:

            1. Zaproszenie
            2. Załącznik nr 1 - Zestawienie
            3. Załącznik nr 2 - Wymogi


            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

            DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI, UL. SZPITALNA 9, 16 i 18 oraz OŚRODKA W LEGNICY, UL. CHOJNOWSKA 81

            Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 17-05-2010 poz. 125199-2010

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
            1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

            Data publikacji 11-06-2010r.

            Informacja o otwarciu ofert na "Wykonanie i montaż rolet i żaluzji w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9" i wyborze najkorzystniejszej oferty

             

            Zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "Wykonanie i montaż rolet i żaluzji w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9",
             wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FORMELANA D.H. Stępień 62-800 Kalisz, ul. Wojciecha z Brudzewa 40

             


             1.   Załączone dokumenty: informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

            Data publikacji 08-06-2010r.

            Informacja o otwarciu ofert na "dostawę wirówki laboratoryjnej i analizatora jonoselektywnego",
            i wyborze najkorzystniejszej oferty

             

            Zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na "dostawę wirówki laboratoryjne i analizatora jonoselektywnego",
             wybrano ofertę firmy BIO-MAR Diagnostyka sp. z o.o., ul. Jagodowa 11, 44-110 Gliwice

             


             1.   Załączone dokumenty: informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

             


            Data aktualizacji 07-06-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             

                WYBÓR OFERTY

            Dostawę energii elektrycznej dla punktów poborów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 16 i 18 oraz Ośrodka w Legnicy, ul. Chojnowska 81

             

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na "Dostawę energii elektrycznej dla punktów poborów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9, 16 i 18 oraz Ośrodka w Legnicy, ul. Chojnowska 81" wybrano ofertę firmy Energia Pro Gigawat Sp. z o.o.

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

            1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

            Data aktualizacji 26-05-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

             Dotyczy: Przetarg nieograniczony na:

            DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI, UL. SZPITALNA 9, 16 i 18 oraz OŚRODKA W LEGNICY, UL. CHOJNOWSKA 81

            Zmienia się załącznik nr 1do SIWZ. W specyfikacji było:

            "Roczne zużycie energii dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9 było 10 836 kWh"

            powinno być:

            "Roczne zużycie energii dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9 było 177 426 kWh"

            oraz załącznik nr 1 do Wzoru umowy, w specyfikacji było:

            - ul. Szpitalna 9          - taryfa C11             - około 180 000 kWh

            - ul. Szpitalna 16        - taryfa G11        - około 46 000 kWh

            - budynek rehabilitacyjny                - taryfa C11               - około 11 400 kWh

            powinno być:

            - ul. Szpitalna 9          - taryfa C11             - około 187 000 kWh

            - ul. Szpitalna 16        - taryfa G11        - około 5 000 kWh

            - budynek rehabilitacyjny                - taryfa C11               - około 4 000 kWh

             

            Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu .......... poz. ...................

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
            1. Umowa
            2. Tabela parametrów

            Data publikacji 19-05-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            Wykonanie i montaż rolet i żaluzji w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                         Wykonanie i montaż rolet i żaluzji w budynku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, ul. Szpitalna 9.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

            Data publikacji 18-05-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            1) dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 kpl.
            2) dostawa analizatora jonoselektywnego - 1 kpl.

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                     a) dostawa wirówki laboratoryjnej - 1 kpl.
                     b) dostawa analizatora jonoselektywnego - 1 kpl.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

            Data aktualizacji 17-05-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

            DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA PUNKTÓW POBORÓW WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI, UL. SZPITALNA 9, 16 i 18 oraz OŚRODKA W LEGNICY, UL. CHOJNOWSKA 81

            Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 17-05-2010 poz. 125199-2010

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
            1. Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
            2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
            3. Tabela parametrów energetycznych
            4. Formularz ofertowy
            5. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3
            6. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3a
            7. Wzór umowy
            8. Formularz cenowy

            Data aktualizacji 05-05-2010r.

            Dotyczy: propozycji cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             

                WYBÓR OFERTY na zakup drukarki laserowej monochromatycznej (2 szt.)

             

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup drukarki laserowej monochromatycznej (2szt.) wybrano ofertę firmy VIRTUAL SOFT Agata Kowalska
            na drukarkę Drukarka SAMSUNG ML-2855ND

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

            1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

            Data aktualizacji 29-04-2010r.

            Dotyczy: propozycji cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             

                WYBÓR OFERTY na zakup oprogramowania antywirusowego

             

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup oprogramowania antywirusowego wybrano ofertę firmy Pulsar System
            na oprogramowanie  ESET Smart Security Buisness Edition Suite

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

            1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

            Data publikacji 20-04-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            Drukarka laserowa monochromatyczna (2 sztuki)

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                   Drukarka laserowa monochromatyczna.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

            Data publikacji 19-04-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            Oprogramowania antywirusowego

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                   Zakup Oprogramowania Antywirusowego.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

            Data publikacji 14-04-2010r.

            Unieważnienie postępowania w sprawie złożenia propozycji cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego.

             Załączone dokumenty: Unieważnienie postępowania w sprawie złożenia propozycji cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego. (*.pdf)


            Data publikacji 13-04-2010r.

            Informacja dotycząca propozycji cenowej na zakup:

            Oprogramowania antywirusowego

             

            W związku z trwającymi konsultacjami z Radca Prawnym informacja o wyborze oferty cenowej zostaną opublikowanie na naszej stronie w ciągu dwóch dni roboczych.


            Data publikacji 31-03-2010r.

            Sprostowanie do 

            ZAPROSZENIA

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            Oprogramowania antywirusowego

             Załączone dokumenty: sprostowanie do złożenia propozycji cenowej na zakup oprogramowania antywirusowego (*.pdf)


            Data publikacji 29-03-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup:

            Oprogramowania antywirusowego

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                   Zakup Oprogramowania Antywirusowego.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)

             


            Data aktualizacji 26-02-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                WYBÓR OFERTY

             

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup Drukarki laserowej monochromatycznej wybrano ofertę

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

            1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

            Data aktualizacji: 18-02-2010

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

            Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

            1.     Przedmiot postępowania:
                    Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

            2.     Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.doc)

             


            Data aktualizacji 17-02-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na:

            WYKONANIE MODERNIZACJI DŹWIGU SZPITALNEGO O UDŹWIGU 500 KG. W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
            1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (*.pdf)

            Data publikacji 15-02-2010r.

            Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi SP Z O Z

            Z A P R A S Z A

            do złożenia propozycji cenowej na zakup sprzętu:

            Drukarka laserowa monochromatyczna

             

             1.   Przedmiot postępowania:
                   Zakup drukarki laserowej monochromatycznej.

             2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


            Data aktualizacji 08-02-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                WYBÓR OFERTY

            Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na:

            WYKONANIE MODERNIZACJI DŹWIGU SZPITALNEGO O UDŹWIGU 500 KG. W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

             Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
            1. Wybór najkorzystniejszej oferty

            DATA AKTUALIZACJI 27-01-2010r.

            OGŁOSZENIE O PRZETARGU

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


            1. Przedmiot postępowania: WYKONANIE MODERNIZACJI DŹWIGU SZPITALNEGO O UDŹWIGU 500 KG. W BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

            Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 27-01-2010 poz. 23906

            Dokumenty Załączone:


            DATA AKTUALIZACJI 04-01-2010r.

            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

            Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi SP Z O Z
            59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
            ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


            1. Przedmiot postępowania: PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

            Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 01-01-2010 poz. 412952

            Dokumenty Załączone:

            • ogłoszenie o zamówieniu

            • Data aktualizacji: 2009-12-18

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 412952 - 2009; data zamieszczenia 01.12.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             Uczestnicy przetargu B.Z.P. NR 412952-2009

             Dotyczy: Przetarg nieograniczony na:

             PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

              

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 01-12-2009 poz. 412952

             Dokumenty Załączone:

             1. Uczestnicy przetargu B.Z.P. NR 412952-2009

             Data aktualizacji: 2009-12-07

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 412952 - 2009; data zamieszczenia 01.12.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

             Dotyczy: Przetarg nieograniczony na:

             PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

             Zmienia się nazwę przetargu. W specyfikacji było:

             "PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 133 000 EURO NA PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI, UL. SZPITALNA 9"

             powinno być:

             "PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 211 000 EURO NA PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI, UL. SZPITALNA 9"

              

              

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 01-12-2009 poz. 412952

             Dokumenty Załączone:

             1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


             1. Przedmiot postępowania: PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ OBSŁUGUJĄCEJ OKOŁO 220 OSÓB DZIENNIE W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM W ZŁOTORYI UL. SZPITALNA 9.

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 01-12-2009 poz. 412952

             Dokumenty Załączone:


             Data aktualizacji: 2009-11-17

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             Z A P R A S Z A

             do złożenia propozycji cenowej na zadania pod nazwą:

             Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. w pomieszczeniu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych
             Oddziału Leczenia Uzależnień dla Uzależnionych od środków Psychoaktywnych w Szpitalu w Złotoryi ul. Szpitalna 9

              

              1.   Przedmiot postępowania:
                     Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O. w pomieszczeniu sanitariatu dla osób niepełnosprawnych
                    Oddziału Leczenia Uzależnień dla Uzależnionych od środków Psychoaktywnych w Szpitalu w Złotoryi ul. Szpitalna 9
              .

              2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


             Data aktualizacji: 2009-11-17

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             Z A P R A S Z A

             do złożenia propozycji cenowej na zadania pod nazwą:

             Malowanie pomieszczeń Oddział Leczenia Zespołu Uzależnień dla Uzależnionych od Alkoholu w Złotoryi

              

              1.   Przedmiot postępowania:
                    Malowanie pomieszczeń Oddział Leczenia Zespołu Uzależnień dla Uzależnionych od Alkoholu w Złotoryi w Złotoryi.

              2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


             Data aktualizacji: 2009-10-1

             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWA
             (nr ogłoszenia w BZP: 308934 - 2009; data zamieszczenia 8.09.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
              

             Dotyczy Przetargu nieograniczonego na Dostawę laków i środków farmaceutycznych
             dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9.

             Dokumenty Załączone:

              


             Data aktualizacji 23-09-2009r.

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                 WYBÓR OFERTY

             Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na: dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

              Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:
             1. Wybór najkorzystniejszej oferty

             Data aktualizacji 10-09-2009r.

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                 WYBÓR OFERTY

              

             Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania na zakup Drukarki Kyocera-Mita FS-C5100DN wybrano oferty

              Dokumentacja podstawowych czynności postępowania:

             1. Wybór najkorzystniejszej "propozycji cenowej"

             Data aktualizacji 10-09-2009r.

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

                 Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia


             1. Przedmiot postępowania: dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 08-09-2009 poz. 308934

             Dokumenty Załączone:


             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.

             Z A P R A S Z A

             do złożenia propozycji cenowej na zadania pod nazwą:

             Zakup drukarki Kyocera-Mita FS-C5100DN

              

              1.   Przedmiot postępowania:
                    Zakup drukarki Kyocera-Mita FS-C5100DN.

              2.   Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


             1. Przedmiot postępowania: dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 08-09-2009 poz. 308934

             Dokumenty Załączone:


             Data aktualizacji: 2009-08-19

             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
             (nr ogłoszenia w BZP: 284264 - 2009; data zamieszczenia 19.08.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
              

             Dotyczy Przetargu nieograniczonego na Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego
             Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizację budynku.

             1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

             Data aktualizacji: 2009-08-07

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009 i ogłoszenia nr 241598 - 2009 z dnia 2009-07-16)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
              

             POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PRZETARGOWEGO NA "PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W Złotoryi POPRZEZ MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW"

             WYBÓR OFERTY

             Zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego posterowania przetargowego nieograniczonego o udzielenie zamówienia "Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizacje budynków", wybrano ofertę

             1. Postępowanie przetargowe + załącznik (wybór oferty)

             Data aktualizacji: 2009-07-20

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009 i ogłoszenia nr 241598 - 2009 z dnia 2009-07-16)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
              

             ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA "PODNIESIENIE STANDARDU USŁUG MEDYCZNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W ZŁOTORYI POPRZEZ MODERNIZACJI BUDYNKÓW"

             1. Odpowiedzi na zapytania

             Data aktualizacji: 2009-07-16

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

             nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia 241598 - 2009

             DOTYCZY ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ NAZWY I OKREŚLENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

              

             1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
             2. Informacja o zmianie ogłoszenia

             Data aktualizacji: 2009-07-10

             OGŁOSZENIE  O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

             Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego

             Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizacji budynku.

             1.     Przedmiot postępowania:
                     Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizacji budynku.

             2.     Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
             3.     Załączone dokumenty:
             1. Zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
             2. Załącznik nr 6

              

              


             Data aktualizacji: 2009-07-02

             Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi

             Z A P R A S Z A

             do złożenia propozycji cenowej na zadanie pod nazwą:

             Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

             1.     Przedmiot postępowania:
                     Zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

             2.     Załączone dokumenty: zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (*.pdf)


             Data aktualizacji: 2009-06-24

             OGŁOSZENIE O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

             Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego

             Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizacji budynku.

             1.     Przedmiot postępowania:
                     Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizacji budynku.

             2.     Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
             3.     Załączone dokumenty:
             1. Zmiana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
             2. Załącznik nr 8

              


             Data aktualizacji: 2009-06-22

             OGŁOSZENIE  O PRZETARGU
             (nr ogłoszenia w BZP: 201784 - 2009; data zamieszczenia 19.06.2009)

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza, o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne

             1.     Przedmiot postępowania:
                     Podniesienie standardu usług medycznych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi poprzez modernizację budynku.

             2.     Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
             3.     Załączone dokumenty:
                             a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                             b. Załączniki nr 1,3,4,5 (*.pdf)
                             c. Załącznik nr 2 (*.pdf)
                             d. Załącznik nr 6 (*.zip) (rzuty elewacji, 13 plik? w formacie *.tif)
                             e. Załącznik nr 7 (*.zip)
              

              


             OGŁOSZENIE  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o udzieleniu zamówienia publicznego


             1. Przedmiot postępowania: Dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 18

             OGŁOSZENIE  zostało zamieszczone w BZP w dniu 08-09-2008 poz 216780

             Dokumenty załączone:


             OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


             1. Przedmiot postępowania: Dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 18

             OGŁOSZENIE  zostało zamieszczone w BZP w dniu 08-09-2008 poz 216780

             Dokumenty załączone:             W związku ze skierowaniem zapytań dotyczących Przetargu nieograniczonego na dostawę leków i środków farmaceutycznych:             Data aktualizacji: 2008-10-02

             OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


             1. Przedmiot postępowania: PROWADZENIE KUCHNI I STOŁÓWKI SZPITALNEJ

             Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu .. poz ...

             Dokumenty załączone:


             Data zamieszczenia ogłoszenia: 2008-06-13


             OGŁOSZENIE O PRZETARGU

             Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi S.P.Z.O.Z.
             59-500 Złotoryja, ul. Szpitalna 9, tel. 076/8779-300
             ogłasza o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne


             1. Przedmiot postępowania: dostawa leków i środków farmaceutycznych do apteki szpitala w Złotoryi, ul. Szpitalna 9

             Ogłoszenie zostało zawieszone w BZP w dniu 27-08-2007 poz .150468

             Dokumenty załączone:


             Data zamieszczenia ogłoszenia: 2007-08-27

 

NIP: 694 -13 - 68 - 014  * REGON: 001016173 * tel. :  (76) 87 79 300 * e-mail: sekreteriat@wszp.internetdsl.pl