Przetwarzanie danych osobowych 
Zaloguj

(76) 87 79 300

RODO

Przetwarzanie danych osobowych

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z RODO

Co oznacza skrót RODO?

Jest to skrócony zapis rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016., str. 1.

 

Cel wprowadzenia RODO

Priorytetowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite i lepiej chronione.

 

Administrator Twoich Danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9, 59-500 Złotoryja.

 

 

Inspektor Ochrony Danych – kontakt

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych:

Katarzyna Potęcka-Szymczak

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 76 8779 300.

 

 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016., str. 1.

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., 160, 138.).

- Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Reczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. z 2017 r., 1318, 1524.).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

 

Masz prawo:

  • dostępu do swoich danych,
  • żądania sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych,
  • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem (należy udowodnić),
  • ograniczyć przetwarzanie danych,
  • przenoszenia danych.

 

Jeśli nie udostępnisz nam swoich danych, nie będziemy mogli wykonać usług opieki zdrowotnej