(2017-09-20) Konkurs ofert na udzielanie św. zdr. w Poradni Zdrowia Psychicznego przez lekarza psychiatrę lub w trakcie spejcalizacji 
Zaloguj

(76) 87 79 300

Dla Pacjenta

(2017-09-20) Konkurs ofert na udzielanie św. zdr. w Poradni Zdrowia Psychicznego przez lekarza psychiatrę lub w trakcie spejcalizacji

 

Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9 ogłasza konkurs ofert

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie psychiatrii przez lekarza psychiatrę lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego w Legnicy w wymiarze 16 godzin tygodniowo i zaprasza do składnia ofert.

 

Szczegółowe informacje o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym z projektem umowy, formularzem ofertowym można uzyskać w Sekcji Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9,telefonicznie pod numerem 076/87-79-309 bądź na stronie internetowej Szpitala Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert” do dnia 26.09.2017r. do godz. 9.40 Sekcji Służb Pracowniczych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi ul. Szpitalna 9

 

Link: https://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/?id=116326