Szpital  -->
Zaloguj

(76) 87 79 300

Szpital

Zamieszczono informację z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą "Całodobowy dozór obiektów i obsługa portierni Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi, przy ul. Szpitalnej 9 wraz z monitoringiem Ośrodka Psychiatrycznej i Odwykowej Opieki Zdrowotnej w Legnicy, przy ul. Chojnowskiej 81".

LINK: https://wszpzlotoryja.ibip.wroc.pl/public/?id=116693