NFOSGIW  -->
Zaloguj

(76) 87 79 300

NFOSGIW

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi informuje, że zadania pn. " Przebudowa systemu grzewczego, wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Złotoryi" zostało sfinansowane z następujących źródeł finansowania:

  • Dotacja NFOŚiGW (GIS) - 527 935,00 zł
  • Pożyczka z NFOŚiGW - 1 110 210,00 zł
  • Dotacja od Organu założycielskiego UMWD - 241 503,00 zł